Sunday, August 1, 2010

Hukum Bertindik


Bismillahirrahmanirrahim ...

Assalamualaikum Warah Matullah ,


Allahumma Solli Ala' MuhammadApakah hukum bertindik dan memakai anting anting ?


Imam Ghazali mengharamkan tindik telinga sama ada lelaki mahupun perempuan , kerana hal itu menyakitkan yang tiada bersebab suatu hajat dan tidak ada suatu rukhsoh yang sampai kepada dari segi syarak .

Adapun Syeikh Ibnu Hajar al-Haitami mengharuskan tindik itu bagi perempuan dan haram bagi lelaki . Syeikh Ramli menyatakan harus bertindik bagi anak lelaki dan anak perempuan .
Golongan Hanabilah pula membolehkan bagi anak perempuan dan makruh bagi anak lelaki .

Lelaki yang memakai anting anting hukumnya haram kerana ia merupakan perhiasan khusus bagi perempuan , tambahan pula jika anting anting diperbuat daripada emas . Perlu diketahui , pemakaian anting anting bagi kaum lelaki adalah amalan yang dilakukan oleh golongan homo seksual di Amerika Syarikat .

Sabda Rasulullah SAW ;

" Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia termasuk dalam golongan tersebut " .

Wallahualam ...