Tuesday, December 7, 2010

Bertawassul : Nabi Adam dengan nama Muhammad

Bismillahirrahmanirrahim ...

Assalamualaikum Warah Matullah ,


Allahumma Solli Ala' Muhammad


Wahai orang - orang yang beriman , bertaqwalah kepada Allah dan carilah wasilah yang boleh menyampaikan kepadaNya dan berjuanglah pada jalan Allah supaya kamu memperoleh kejayaan .

( Surah Al-Maidah ayat 35 )


Lafaz wasilah dalam ayat ni berbentuk umum . Sebagaimana yang dapat dilihat , ia meliputi bertawassul dengan zat - zat yang mulia dalam kalangan rang orang soleh ; sama ada ketika mereka hidup ataupun setelah mereka mati , dan juga dengan mengamalkan amalan - amalan soleh mengikut sebagaimana suruhanNya dan bertawassul dengannya setelah melakukannya .

Wasilah dalam ayat ini adalah semua yang dijadikan Allah sebagai sebab untuk mendekatkan diri kepadaNya dan penghubung atau penyampai kepada terlaksananya segala hajat daripadaNya .
Senang cerita tawassul tu kita berdoa dengan diceritakan kebaikan yang telah dilakukan oleh diri kita atau lebih afdhal lagi , amalan para Ulama' .

Telah diriwayatkan dalam hadith bahawa Nabi Adam A.S pernah bertawassul dengan menggunakan nama Nabi Muhammad SAW .

Berkata Al-Hakim didalam al-Mustadrak :

daripada Umar Al-Khattab berkata ; Rasulullah SAW bersabda ;

" Setelah Nabi Adam melakukan kesalahan , dia berkata ;
Wahai Tuhanku ! ( Tidaklah ) aku memohon keampunanMu demi haq nabi Muhammad SAW , melainkan agar Engkau mengampunkan daku ."

Maka Allah berfirman ;

" Wahai Adam ! Bagaimanakah engkau mengenali Muhammad , sedangkan aku belum menciptakannya lagi ? "

Adam A.S bersabda ;

" Wahai Tuhan ! Setelah Engkau menciptakan ku , dengan kekuasaanMu dan setelah Engkau meniupkan padaku ruh ( ciptaan ) Mu . Maka , aku mengangkat kepalaku .

Lalu aku melihat ditiang tiang arasy , tertulis kalimah ;

Laila hail lallah Muhammad Rasulullah .

Maka dengan itu , aku mengerti bahawa Engkau tidak akan meletakkan dsisi namaMu kecuali nama makhluk yang paling Engkau kasihi .

Allah berfirman ;

" Benarlah engkau wahai Adam ! Sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling Aku kasihi . Serulah Aku dengan haqnya , maka Aku ampunkan bagi kamu . Jika tidak kerana Muhammad , Aku tidak akan menciptakanmu . "

[ Al-Mustadrak ( Kitab Tarikh ) Jilid 2 H: 615 )


Hadith ini diriwayatkan oleh al-Hakim didalam al-Mustadrak dan beliau mensahihkannya . Ia diriwayatkan juga oleh al-Hafiz al-Suyuti dalam al-Khasois al-Nabawiyyah dan beliau juga telah mensahihkannya .

Al-Baihaqi juga telah meriwayatkan dalam Dalail al- Nubuwwah ( jilid 5 H: 489 ) , beliau tidak meriwayatkan hadith - hadith yang mauduk ( palsu atau rekaan ) , sebagaimana yang dijelaskan didalam mukadimah kitabnya .

Al-Hakim didalam al-Mustadrak berkata ; Sanadnya sahih , telah disahihkan oleh Syeikh al-Islam al-Balqini didalam fatwanya , diriwayatkan juga oleh Syeikh Ibnu al-Jauzi didalam al-Wafa pada awal kitabnya dan telah dinaqalkannya oleh Ibnu Kathir didalam al-Bidayah .

Sesetengah Ulama menolak kesasihan hadith ini dan mengklafikasikan hadith ini sebagai hadith yang mauduk seperti al-Zahabi dan lain - lain .

Waallahu'alam