Monday, July 19, 2010

Agama Masyarakat di Tanah Arab


Bismillahirrahmanirrahim ...

Assalamualaikum Warah Matullah ,


Allahumma Solli Ala' Muhammad

Perkataan arab berasal dari bahasa Hebreu yang diambil dari perkataan " arbaha " atau " erbaha " yang membawa maksud Tanah Tandus . Ada juga berpendapat ianya bererti berpindah randah kerana orang arab suka berpindah randah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk mencari air dan kawasan subur .Fokus saya kali ni ialah berkenaan Agama yang dianuti oleh mereka mereka yang hidup di zaman Jahiliyyah .Saya rasa elok saya tulisnya dalam bentuk point memandangkan kalau buat karangan nanti ramai yang tertidur masa tengah membaca ...

Baiklah ...

1 . Agama Majusi

* Diasas oleh Zoroaster .
* Berasal dari Parsi
* Penganut menyembah api .
* Tidak ada kitab suci dan Nabi .
* Agama yang sangat tua dan menjadi kabur kerana ( point diatas )
* Pendita agama wajib menyembah matahari sebayak 4 kali sehari .
* Pendita agama menyembah air dan api .
* Agama yang mempercayai konsep tuhan baik dan tuhan jahat .
* Penganut perlu menyembah api dan berlaku baik untuk menjauhi tuhan jahat dan mendampingi tuhan baik .
* Menggalak perkahwinan antara adik beradik atau ibu dan anak .
*Terbahagi kepada tiga mazhab ;
- Kayumarthiyyah
- Zarwaniyyah
- Zaradusthiyyah
* Agama ini terdapat di Yaman , Oman , Bahrain dan Parsi .
* Api suci di istana Kisra padam secara tiba tiba setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW .2 . Agama Wathaniyyah

* Agama penyembahan berhala .
* Agama lumrah dan popular di Tanah arab zaman Jahiliyah .
* Patung diperbuat daripada batu , tanah liat , gula dan tepung .
* Di sekitar Kaabah diletakkan sebanyak 360 berhala untuk disembah .
* Kota Makkah ; pusat penyembahan dan jualan Berhala terkenal diseluruh Tanah Arab .
* Berhala terkenal ;
- al-Lath
- al-Manat
- al-Uzza
- Hubal

* Masyarakat Jahiliyyah menyembah berhala dengan menganggap ianya perantaraan bagi mereka dengan tuhan .

* Teori asal usul penyembahan berhala di Tanah Arab ;

- Teori pertama ---> penghormatan berlebihan kepada Kaabah .
Orang arab yang tinggal jauh di kawasan Hijaz sukar datang ke Makkah telah membawa balik batu batu Kaabah ke rumah mereka . Di tempat asal , mereka memuliakan batu dan akhirnya mengutip batu menjadi bentuk tertentu , lalu disembah sebagai dewa dewi .

- Teori kedua ---> penghormatan kepada Wadda , Suwao , Yauq , Yaghus dan Nasr .
Patung mereka berlima dibina lalu disembah .

- Teori ketiga ---> pasangan kekasih Isaf dan Nailah .
Mereka memasuk Kaabah lalu melakukan perbuatan yang terkutuk . Akibatnya , mereka disumpah menjadi batu . Masyarakat mengalihkan "batu" diluar untuk dijadikan pengajaran kepada orang ramai . Namun , generasi silih berganti telah lupa asal usul meraka . Akhirnya , "batu" tersebut menjadi objek penyembahan mereka .

- Teori keempat ---> amalan penyembahan diperkenalkan oleh pemimpin Suku daripada Suku Khuzaah bernama Amru Bin Luhai .
Pada suatu hari , Balqa jatuh sakit di Syams dan mandi di sebuah telaga . Selepas itu , terus sembuh . Dia dapati bahawa penduduk Suku Amaliq menyembah patung . Dia lanyas membawa balik patung dan meletakkan patung di Kaaba . Oleh sebab Amru Bin Luhai pemimpin Kota Makkah , maka perbuatannya diikuti .3 . Agama Hanif

* Agama Nabi Ibrahim A.S .
* Disebarkan di Kota Makkah selepas siap Kaabah .
* Tidak mempunyai kitab tetapi mempunyai suhuf ( Al-A'la : 19 )
* Selepas zaman Ibrahim A.S , agama ini menjadi kurang berpengaruh kerana Hajj masih berkekalan .
* Agama ini dicampur adukkan dengan penyembahan berhala dizaman Jahiliyyah .
* Antara penganut agama Hanif yang tetap teguh dengan ajaran yang dibawa ;
- Waraqah Bin Naufal
- Usman Bin Huarith
- Abdullah Bin Jahsy

4 . Agama Yahudi

* Agama berkitab yang dianuti di Tanah Arab .
* Berasal dari Nabi Musa berkitabkan Taurat .
* Yahudi menyelewengkan kitab Taurat sehingga seolah olah agama Yahudi khusus untuk bangsa Yahudi sahaja .
* Penganut banyak terdapat di Madinah , Taima , Khaibar , dan Yaman .
* Dianuti oleh Bani Kinanah , Bani Namir , Bani al-Harith , dan Bani Kandah .
* Bersifat perkauman kerana sebahagian penganut berbangsa Yahudi sendiri .
* Yahudi mendakwa agama Yahudi ialah Bani Israil ( anak Tuhan ) .
* Yusuf Dzu Nawas , pemerintah kerajaan Himayar di Yaman seorang yang fanatik terhadap agama Yahudi . Beliau memerintahkan agar penganut agama Nasrani di Najran meninggalkan agama mereka atau menerima hukuman mati . Oleh kerana pemerintah enggan , maka berlakunya peristiwa Ashabul Ukhdud yakni peristiwa Yusuf Dzu Nawas menggali lubang parit yang besar dan membakar serama 2oribu penganut Nasrani .4 . Agama Nasrani

* Diasas di Palestin .
* Berkembang di Najran dan Tadmur .
* Agama ini dianuti oleh Bani Qadaah , Bani Taghlib dan Bani Rabiah dari kabilah Badwi .
* Pada zaman Jahiliyah , terdapat dua mazhab ; Yakubiah di Mesir dan Nasturiah di Hirah , Parsi .
* Berkitab kan Injil bernabikan Isa A.S .
* Beberpa tahun "kewafatan" Nabi isa , kandungan diubah oleh Pendita .
* Wujud konsep Tuhan Trinity iaitu ( Nabi Isa , Tuhan Nabi Isa dan Roh Qudus ) atas sebab ( point diatas )
* Golongan yang kekal beragama Nasrani digelar Ahlul Kitab .

No comments: